Wat ik bied

Voor ouders

1.0 SPEELRUIMTE
1.1 CONSULT AAN HUIS
1.2 IN DE BASIS, drie thematische consulten aan huis

Voor professionals

2.0 WORKSHOPS en LEZINGEN

Advies & Ontwerp

3.0 ADVIES, ONTWERP en/of INRICHTING van een speelruimte


Voor ouders

1.1 CONSULT AAN HUIS

Als je verdieping zoekt in je ouderschap, meer inzicht in de competenties en de ontwikkelingsfasen van je kind wilt, of een opvoedkundige vraag hebt, kan ik met je meekijken en meedenken. Ik werk vanuit de pedagogische visie van Emmi Pikler.

Tijdens een privé consult kom ik bij je thuis en observeer je kind. Dit is om meerdere redenen fijn; jullie kind is in zijn eigen, bekende omgeving en voelt zich hierdoor meer op zijn gemak en ik kan de omgevingssituatie bekijken en op basis daarvan suggesties doen die concreet en praktisch toe te passen zijn in jullie situatie.

Voorbeelden van vragen van ouders zijn:

  • Welk speelmateriaal past bij welke leeftijd en hoe kan ik het het beste aanbieden?
  • Hoe verloopt de vrije bewegingsontwikkeling en op welke manier kan ik dat optimaal ondersteunen?
  • Mijn kind wil overal op klimmen. Ik moet er steeds bij staan om gevaarlijke situaties te voorkomen. Hoe kan ik deze behoefte veilig begeleiden?
  • Mijn kind speelt niet op zichzelf. Ik kom nergens meer aan toe. Hoe kan ik mijn kind helpen om zelfstandig te spelen?
  • Mijn kind pakt speelgoed af van andere kinderen. Hoe ga ik daarmee om?

Een privé consult duurt een uur en kost €45,-. Indien ik verder dan 30 minuten moet rijden zal ik reistijd en reiskosten berekenen.

Bij vragen of voor het maken van een afspraak neem vrijblijvend contact op.

1.2 IN DE BASIS, drie thematische consulten aan huis

In drie afspraken aan huis krijg je inzicht in de belangrijkste pijlers van de visie van Emmi Pikler; respectvolle verzorging, vrije bewegingsontwikkeling en vrij spel. Ik laat zien hoe ze met elkaar verband houden en hoe jij ze kan toepassen in de relatie met je kindje, bij jou thuis met de spullen die je hebt. Ik maak de ontwikkelingsfasen van baby's en jonge kinderen inzichtelijk zodat je de competenties van je kind(eren) optimaal kan begeleiden.

In de Basis is geschikt voor ouders en verzorgers met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3 jaar. Het mooiste is om in de eerste periode na de geboorte van je kind af te spreken, met eventueel een afspraak voor de bevalling zodat je gelijk de warme, omhullende aandacht en verzorging kan geven aan je pasgeborene.

Met deze inleiding in de Pikler pedagogiek krijg je inzicht in de ontwikkelingsfasen van baby's in het eerste levensjaar en krijg je tips om de competenties van je kind optimaal te begeleiden. Ik beantwoord je vragen rondom de opvoeding en je ontvangt als ouder een extra steuntje in de rug. Dit betekent een ontspannen en veilig begin van jullie relatie.

De drie afspraken worden gepland in een periode van drie tot zes maanden. Je baby leert snel en op deze manier kan ik aan de hand van de fase waar je kind zich in bevindt, vertellen over de verzorging, vrije bewegingsontwikkeling en vrij spel.

Elke afspraak duurt vijf kwartier. De drie consulten samen zijn €150,-. Indien ik verder dan 30 minuten moet rijden, zal ik reistijd en reiskosten berekenen.

Bij vragen of voor het maken van een afspraak neem vrijblijvend contact op.

Voor professionals

2.0 WORKSHOPS en LEZINGEN

Ik geef verdiepende workshops en lezingen op maat voor professionals; pedagogisch medewerkers, coaches, pedagogen, docenten en ontwerpers. Deze ontwikkel ik op maat zodat hetgeen ik bied aansluit op de behoefte.

Onderwerpen waar ik in gespecialiseerd ben, zijn:

  • de rommelspeelplaats (of te wel 'adventure playgrounds') en risicovol spel
  • inrichting en ontwerp van een speelruimte en spelend leren
  • respectvolle verzorging, vrije bewegingsontwikkeling en vrij spel volgens de visie van Emmi Pikler.

Bij vragen of voor het maken van een afspraak neem vrijblijvend contact op.

De ontdekhoek met 'loose parts' leer- en speelmaterialen.

Advies & Ontwerp

3.0 CONCEPT, ONTWERP & INRICHTING van een speelruimte

Of het nu om een speelruimte thuis gaat, op een school of in een wachtkamer van een praktijk, elke ruimte vraagt om een plan van aanpak. Elke ruimte heeft andere gebruikers en de lokatie zelf kent zijn eigen, unieke eigenschappen. Denk aan de lichtinval, de looproutes en de behoeften van de kinderen die er spelen.

Wil je een plek inrichten waar kinderen ontdekkingsgericht kunnen spelen en onderzoeken? Ik ken de speelontwikkeling vanaf de babyleeftijd en weet welk speelgoed en materiaal passend is, maar ook hoe het aangeboden kan worden om langdurig en zelfstandig spel te bevorderen. Ik werk met natuurlijke en open eind materialen van hoge kwaliteit met verschillende sensorische eigenschappen. Door mijn achtergrond als kunstenaar kan ik me goed inleven in de verwondering van kinderen en waardeer hun onderzoekende en nieuwsgierige houding.

Wil je advies of ga je een speelruimte (her)inrichten en kan je daarbij mijn expertise gebruiken? Ik denk graag met je mee of draag de volledige zorg voor de inrichting van jouw speelruimte. Ik lever maatwerk dat is aangepast aan de eisen van de specifieke ruimte, de behoeften van de gebruikers en het beschikbare budget.

Bij vragen of voor het maken van een afspraak neem vrijblijvend contact op.